Saturday, January 5, 2008

Gebruike van Dierename

Gebruike van Dierename
Wanneer ons die Geskiedenis boeke oopmaak en van die Groot trek lees kan mens duidelik waarneem dat die Trekkers hul grootse liefde vir Afrikaans tot op hul diere laat oorspoel het. Die Trekkers in Natal het byvoorbeeld selde hul diere Zulu- of Engelse name genoem, maar tipies Afrikaanse name genoem.Name wat Geaardhede aandui soos:Geduld, Gewild, Hartseer, Kwaaiman, Liefhebber, Makman, Speelman, Soetland, Vryman en Wysman was van die name wat gebruik was vir osse.Kleur het ook ‘n rol gespeel in benoeming en daar was osse soos:Donkerland, Houtskool, Rooiland, Rooiman, Swartland, en selfs Witbal.Persoonsname soos:Danster, Joeman en Robbert het ook voorgekom.Nog ‘n tema vir die benoeming van die osse was Plekname wat ook denkbeeldige name ingesluit het soos:Blokland, Blouberg, Donkerberg, Bontberg, Drieberg, Friesland, Kolberg, Platberg, Suurberg, Swartberg en dan ook Wiegeland.Dan het die bitterheid van die trekkers vir die Britse owerheid ook ‘n plek in die benaming gekry, soos:Engelsman of Rooinek.‘n Interessante feit om op te let was dat osname dikwels op krag gedui het, waar die koeie heeltemal ander name gehad het soos:Blommetjie, Bontrok, Borsrok, Kolletjie, Nonna, Soetlief, Swartrok, Witlief of selfs Witlies.

No comments: