Saturday, January 5, 2008

Piet Uys

Piet Uys
Piet Uys, een van die jonger Voortrekker-leiers, was kort en geset met blonde hare en ‘n dik baard. Hy was gesellig en aangeneem in die omgang sodat hy deur baie mense gerespekteer is. Sy verhouding teenoor die ouer leiers was dat hy hul ouderdom gerespekteer het, maar hy het dit sy plig geag om toe te sien dat hulle hul taak nougeset uitvoer. Ook was hy ‘n opperste individualis en kon soms ook maar dwars wees. Hy wou bv. Aanvanklik nie die eed van getrouheid aan Retief as goewerneur van die Trekkers aflê nie, en na die aanval by Bloukrans en Weenen, tydens die strafekspedisie teen Dingane, wou hy nie onder Maritz of Potgieter se bevel staan nie, met noodlottige gevolge.

No comments: