Saturday, January 5, 2008

Wie getrek het

Wie getrek het.
Volledige inligting oor watter mense almal die Groot Trek meegemaak het, bestaan nie, maar uit die beskikbare gegewens kan tog 'n paar betekenisvolle afleidings gemaak word.Onder die Trekkers was daar gegoede mense.Louis Tregardt het tien slawe besit, en sy seun Carolus het met 8 000 skape, 1 300 beeste en 33 perde oor die Kolonie se grens getrek en in Hintsa se land gaan woon.Ryk Joseph van Dyk het, na bewering,meer as £10 000 in goudmunt by hom gehad.F. Robberts, wat saam met Piet Retief om die lewe gebring is,het minstens £1 000 in goudmunt in sy wa gehad.Andries Hendrik Potgieter het by Vegkop5 000 skape en400 beeste verloorDie 113 gesinne wat die Tarka verlaat het,het 102 600 stuks kleinvee,6 900 beeste en1 000 perde gehad.Arme mense was daar ook,maar baie van hulle is veral deur die Sesde Grensoorlog van 1834 uitgeroei. Toe is 161 930 stuks kleinvee en 111 930 beeste geroof, 456 huise afgebrand en 58 waens verwoes.Onder die Trekkers was enkele Britse Setlaars uit die Oos-Kaap. Die trek het meegebring dat die blanke bevolking in die Oosgrens-distrikte met omtrent 20 % gedaal het.

No comments: