Saturday, January 5, 2008

Piet Retief

Piet Retief
Piet Retief was gewoonlik in ‘n kort, donker baadjie en ‘n ligte klapbroek gekleed. Daarby het hy ‘n hoëbal-wolhoed gedra wat nie ‘n besonder breë rand gehad het nie. Hy het ‘n sterk persoonlikheid gehad, maar was minsaam en saggeaard.Retief was ‘n man wat dikwels wanneer daar twis was, die vrede en eensgesindheid herstel het.
Die Voortrekker Lourens C. de Klerk het hom later soos volg beskryf:
“Die mees familiare voorstelling van Retief soos dit in die herinnering oorblijf, is terd sittende, met ‘n ligte broek en swarte bô-baadjie. Die berig dat hij aankom gaat hom altoos ver vooruit, soos hij van een laer naar die ander rij, en als hij voorbijkom, klim die mense op die waens om hom beter te kan sien, en groet almaal beleef. Op sij lijf het hij g’n wapens gedra nie.”

No comments: